Nové možnosti – stisknutím tlačítka

Nové možnosti – stisknutím tlačítka

Prevádzku automatu na výdaj OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov) možno jednoducho kontrolovať
a prispôsobiť požiadavkám, preto je nákladovo efektívna.

 

 
1

My zanalyzujeme

Vykonáme analýzu spôsobu využívania osobných ochranných pracovných prostriedkov u Vás a navrhneme najlepšie riešenie pre Váš podnik.

2

My umiestnime

V závode umiestnime automaty určené na výdaj a skladovanie ochranných pracovných prostriedkov – z týchto si zamestnanci budú môcť vyzdvihnúť potrebné prostriedky, nástroje.

3

Vy používate

Zamestnanci môžu automat na OOPP (ochranné pracovné prostriedky) používať prostredníctvom vlastnej vstupnej karty. Kartu stačí priložiť k čítačke na zariadení a príslušný pracovník si môže okamžite vyzdvihnúť ochranný pracovný prostriedok potrebný k práci.

3

My kontrolujeme

Monitorovací systém pre diaľkový monitoring, využívajúci systém GPRS, je umiestnený v automate na ochranné pracovné prostriedky; uloží všetky transakcie na serveri systému. Cez internet je možné uskutočniť dopyty transakcií uskutočnených pomocou karty formou mesačných, týždenných, denných súhrnov. Každá karta má pridelený vlastný kód, ku ktorému je možné prideliť aj meno. Rôzne zoznamy a správy je možné zobraziť na obrazovke alebo vytlačiť na tlačiarni. Zoznamy si môže vyžiadať len osoba s príslušným oprávnením – umožňuje to ochrana heslom. Systém zároveň sleduje aj obrat – možno ho nastaviť tak, aby v prípade poklesu zásob na 20%, systém odoslal textovú správu osobe doplňujúcej zásoby v automate, čím je možné zabrániť vyčerpaniu zásob. V prípade vzniku akéhokoľvek problému systém okamžite odošle upovedomenie.

Vyžiadajte si ponuku na umiestnenie automatu