Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Principy

Webové sídlo vendinvest.cz provozuje společnost Vendinvest Slovakia s.r.o. (Dále jen Správce údajů).
Služby webového sídla využívá Uživatel dobrovolně, proto správa příslušných údajů se zakládá na dobrovolném poskytnutí údajů. Správce údajů spravuje osobní údaje důvěrně a podnikne veškeré technické a organizační opatření pro zamezení přístupu nepovolených osob k spravovaným údajům.

Údaje Provozovatele:

Název: Vendinvest Slovakia s.r.o.
Adresa: 92901 Dunajská Streda, ul.Biskupa Kondého 
Telefon: +421 948 160 447
E-mail: gabriel.renczes@vendinvest.sk

Správce údajů:

Název: LIW Intermedia Kft.
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 172.
Telefon: +36 22 315 027
E-mail: info@liw.hu

Účel správy údajů a uložené údaje

Informace zaznamenané automaticky prostřednictvím našich serverů

Naše servery automaticky zaznamenávají IP adresu, typ používaného prohlížeče a operačního systému uživatele a několik dalších informací. Tyto informace se používají pouze ve zpracované formě pro statistické účely, opravy případných chyb a zlepšování našich služeb.

Používání cookies 

Některé naše služby mohou uložit na počítači uživatele jedinečný identifikátor, tzv. cookie. Soubor cookie představuje informační balíček obsahující různé informace, uložený na počítači uživatele, umožňující vyžádání určitých údajů. Soubory cookie slouží jedině k usnadnění ověřování totožnosti uživatelů (např. vstup, zobrazené stránky). Zobrazení obsahu vázaného na registraci je z technických důvodů možné pouze na počítači, který přijal soubor cookie. Soubor cookie je platný až do zavření prohlížeče. Uživatel může vlastní soubory cookie kdykoliv odstranit pomocí svého webového prohlížeče.

Uložené údaje

Při podání žádosti o nabídku: Jméno, E-mail, Telefon, Firma, Funkce. Informace týkající se kontaktních údajů zákazníka jsou potřebné pro vydání nabídky.

Při objednávání pomůcek: Jméno, E-mail, Telefon, Firma, Funkce. Tyto údaje jsou kontaktní údaje zákazníka a jsou potřebné pro odeslání pomůcek.

Právní titul správy dat

Služby webového sídla využívá Uživatel dobrovolně. Získání údajů se zakládá na dobrovolném souhlasu.

Přístupová práva, práva na opravu a vymazání

Uživatel si může kdykoliv vyžádat informace o správě svých osobních údajů. Na žádost Uživatele poskytne Provozovatel informace o spravovaných údajích, o účelu správy dat, o právním titulu, o době trvání správy dat, o názvu, o adrese (sídlu) zpracovatele údajů a jeho činnosti související se správou dat a také o tom, komu a na jaký účel budou tyto údaje poskytnuty. Informace podá v co nejkratším čase, písemně, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti. Žádost musí být doručena na e-mailovou adresu služby zákazníkům Správce údajů.

Vymazání, resp. úpravu údajů můžete iniciovat kdykoliv použitím funkce určené pro tento účel (např. vymazat registraci, odhlásit z odběru informačního bulletinu, upravit údaje) nebo nám pošlete takovou žádost na e-mailovou adresu zákaznického servisu.

Klientem nepoužívané uložené údaje (např. údaje zadané při přihlašování), které nejsou nezbytné pro udržování kontaktu s klientem nebo pro vybavení případných záručních reklamací budou vymazány maximálně do tří let.

Práva a možnosti jejich uplatnění

Uplatnění práv u soudu

V případě porušení práva na ochranu osobních údajů se Uživatel může obrátit na soud.

Vyšetřování komisařem pro ochranu osobních údajů

Na základě ustanovení maďarského zákona § 27 o ochraně osobních údajů se může každý obrátit na komisaře pro ochranu údajů, pokud se domnívá, že v souvislosti s nakládáním s jeho osobními údaji došlo k porušení zákona, nebo existuje taková přímá hrozba, pokud v dané věci neprobíhá soudní řízení. Nikdo nesmí utrpět újmu kvůli oznámení podanému komisaři pro ochranu údajů. Oznamovateli přísluší stejná ochrana jako oznamovateli z veřejného zájmu.
Oznámení je možné komisaři pro ochranu údajů podat bezplatně, bez formálních omezeních, webové sídlo komisaře pro ochranu údajů je k dispozici na adrese http://abiweb.obh.hu/abi/

Externí propojení nebo odkazy

Naše webové sídlo může obsahovat takové propojení (odkazy), které směřují na webové sídla jiných poskytovatelů služeb. Za ochranu údajů a informací ze strany těchto poskytovatelů služeb nenese Správce údajů žádnou odpovědnost.