Inteligentná zberná nádrž

Inteligentná zberná nádrž

Inteligentná zberná nádrž

 

Čo to znamená, že recyklačný automat?

Je to nevyhnutný stroj pre výrobné závody zamerané na životné prostredie, orientované na budúcnosť a cieľavedomé, ktoré počas výroby používajú veľké množstvo ochranných prostriedkov, náradia a spotrebného materiálu.

Použité prostriedky v týchto továrňach berie späť tým, že zaregistrujete, kto to vrátil , čo  vrátil a koľko. To umožňuje ovládať neoprávnené a zbytočné použitie drahého materiálu.

Vďaka modernému softvérovému systému automatov je možné vyzdvihnúť nové pomôcky iba vtedy, ak je opotrebované a použité už odovzdané.

 

Automatom splníme naraz dva ciele:

  • zminimalizuje sa množstvo zbytočne prevzatého vybavenia a materiálu,
  • je tiež možné sledovať recykláciu pozbieraných použitých predmetov

Spätný zber je tak jednoduchý:
Automatická prevádzková činnosť spätného zberača

 

Požiadajte nás o bezplatnú informačnú konzultáciu, radi Vám prezradíme tajomstvá fungovania zberného automatu!

Žiadajte bezplatnú konzultáciu


Zníženie environmentálnej záťaže
začína vo výrobných závodoch

  • Dokumentácia o spotrebe OOPP materiálu automatom je v
  • 100% súlade s predpismi

Kontrolované vrátenie materiálu a sledovanie životného prostredia sú samozrejmosťou a tak sa môžete sústrediť len na výrobu!

  • osoba vracajúca materiál sa overí
  • vrátený produkt bude tiež skontrolovaný

 


 

U vás je tiež práca manažéra zmien dohliadať na vyhadzované OOPP a spotrebné materiály?

 

Automatický spätný zberač pomáha udržiavať režijné náklady pod kontrolou, stlačením jediného tlačidla

Anna– Odpad má svoje miesto

" V našej farmaceutickej spoločnosti sa jednorazové rukavice a prostriedky na ochranu vlasov hodia do koša každý deň, pretože po každej prestávke musia pracovníci nosiť nové rukavice, takže na jednu smenu a na kolegu sa používajú najmenej 4 rukavice. Tieto ochranné prostriedky si vyžadujú osobitnú manipuláciu a nesmú sa likvidovať s komunálnym odpadom, ale musia sa odstraňovať oddelene . Zberný automat nám pomáha pri našej každodennej kontrole toho, koľko ochranných prostriedkov sa pridáva a koľko sa uvoľňuje na úrovni používateľa. Týmto spôsobom sa určite nestane, že jeden z našich pracovníkov bude naďalej pracovať v použitých rukaviciach alebo že do koša na zber rukavíc budú ukladané iné nezhodné materiály (napríklad papierové vreckovky)."

Attila - Vyperiem všetky rukavice

"V našich závodoch na prepravu horúceho železa používame hrubé ochranné rukavice proti teplu, ktoré sú veľmi dlhotrvajúce, ale často sa zašpinia.

Kolegovia často odhodia rukavice, ako zlé decká ponožky. Použitím zberného automatu sa  umiestnia  rukavice na jedno miesto a tiež sa sleduje, koľko sa ich použije. Po vypraní všetky znova môžete vybrať  z dávkovača."

Matej – keď sa zničí, dajme nové

"V našej kovoobrábacej spoločnosti pracuje 50 členná partia. Použité množstvo karbo a rezných kotúčov je skoro nemožné od sledovať, kto má u  seba aký typ. Zberný automat nám umožní presné sledovanie odovzdaných kotúčov a tým aj prevzatie nového. Tým sa znížil nákup nových rezacích kotúčov o 20% mesačne."

Štefan – Plníme znovu a nevyhadzujeme

"Na mazanie strojov, ktoré vyrábame, každý mesiac používame veľké množstvo mazív. Práca s menším sprejom môže byť jednoduchšie, ale existuje niekoľko desiatok mazacích nádob, ktoré sa vyprázdňujú denne. Zberná nádoba sa približne týždenne naplní a tak firma ľahko dokáže naplánovať odvoz prázdnych nádob na plnenie.
Žiadne spreje v odpadoch!"

           

Povedzte, aký váš problém máme vyriešiť?

Žiadajte ponuku na umiestnenie automatu! 


Požiadajte nás o bezplatnú informačnú konzultáciu, radi Vám prezradíme tajomstvá fungovania zberného automatu!


Žiadajte bezplatnú konzultáciu