Wypowiedz wojnę marnotrawstwu!

Wypowiedz wojnę marnotrawstwu!

Korzystając z automatów vendingowych Vendinvest do wydawania środków BHP
osiągnąć mogą Państwo oszczędność środków rzędu 30-40%

  • Dzięki stosowaniu środków BHP wzrasta wykorzystanie czasu pracy pracowników
  • Osoby stosujące środki ochronne mogą być łatwo kontrolowane, co położy kres marnotrawstwu i doprowadzi do znacznej oszczędności
  • Rejestracja środków jest przejrzysta, łatwa do kontrolowania
  • Pełne udokumentowanie wydawania środków zostanie rozwiązane bez dodatkowej siły roboczej
  • Zmniejszy się liczba zadań administracyjnych związanych ze środkami ochronnymi i zostaną one uproszczone.
  • Znacznemu skróceniu ulega czas pracy magazyniera i zaopatrzeniowca, odpowiedzialnych za środki ochronne

 


Znaleźli Państwo środek, dzięki któremu niewielkim nakładem pracy dniem i nocą,
wszystko to stanie się możliwe do kontrolowania i mierzenia.

Nasza firma do procesu produkcji zapewnić musi swoim pracownikom przewidzianą dla ich działalności odzież ochronną.

Czy fakt, że ilość wydawanych środków ciągle wzrasta, jest powodem licznych problemów i zdenerwowania?

Pracownicy marnują środki, ich zużycie jest o wiele wyższe od potrzebnego? Nie ma możliwości kontroli, kto, kiedy, czego, ile pobrał i jaka była jego faktyczna potrzeba?

Znaleźli Państwo środek, dzięki któremu wszystko to stanie się możliwe do kontrolowania i mierzenia.

Korzystając z automatów vendingowych do wydawania środków BHP osiągnąć mogą Państwo oszczędność środków rzędu 30-40%.